Våra öppettider

Lilla Alsike har öppet mellan kl. 06:30-17:30. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.