Norlandia Förskolor Lilla Alsike

Norlandia Förskolor Lilla Alsike erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Förskolan ligger i Alsike strax utanför Knivsta, och erbjuder 75 förskoleplatser fördelat på sex avdelningar i en modern fastighet. I direkt anslutning till förskolan ligger en grön gård som uppmanar till rörelseglädje och lek. Områdets grönområden och parker bjuder även in till regelbundna aktiviteter och utflykter.

Det dagliga mötet och dialogen med dig som vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje för hela familjen. Tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa, och du som vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.