Norlandia Generationskoncept - där generationer möts

Lilla Alsike är en del av Norlandia Generationskoncept som innebär kombinerad förskola och äldreboende i samma fastighet. Vår målsättning är att skapa levande miljöer där barn och äldre möts på ett naturligt sätt.

Lilla & Stora Alsike

I samma fastighet som förskolan kommer vi även driva äldreboendet Stora Alsike, ett modernt äldreboende med 54 lägenheter. 

Många gemensamma mötesplatser

Gemensam huvudentré, samlingslokal, aktivitetsrum och matsal skapar förutsättningar för naturliga möten. Kort och gott, kunskap- och erfarenhetsutbyten som berikar såväl liten som stor.

Sök en förskoleplats redan idag och ta del av vårt Generationskoncept.